Architecture

Interior

Landscape

Project

“Architecture is not based on concrete and steel, and the elements of the soil. It’s based on wonder.”

Daniel Libeskind

“There are 360 degrees, so why stick to one?”

Zaha Hadid

“When you have a large space to conquer, the curve is the natural solution.”

Oscar Niemeyer

“I don’t believe architecture has to speak too much. It should remain silent and let nature in the guise of sunlight and wind”

Tadao Ando

“Form follows function – that has been misunderstood. Form and function should be one, joined in a spiritual union.”

Frank Lloyd Wright

Thorough

  • Thorough:"Tận tâm" Các thành viên 2T tận tâm với mỗi thiết kế, tập trung vào khách hàng để khai thác tất cả các nhu cầu tiềm ẩn, nhằm mang lại những giá trị cho sản phẩm nhiều hơn mức kỳ vọng của khách hàng và cô đọng lại tính triết lý kiến trúc mà Kiến trúc 2T muốn gửi gắm.

Technology

  • Technology: "Công nghệ" Kết hợp các yếu tố công nghệ cao vào trong thiết kế kiến trúc nhằm mang đến những sản phẩm mang hơi thở đương đại phù hợp với xu thế phát triển công nghệ trên thế giới. Điều đó góp phần tạo nên sự mới mẻ và tiện nghi trong mỗi thết kế của Kiến trúc 2T.
Spread the love